Chính sách đổi/trả tên miền và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả tên miền và hoàn tiền

  • Hiện tại chúng tôi không có chính sách đổi trả tên miền.
  • Tên miền đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.
  • Tuy nhiên nhiều lý do nào đó nếu quý khách hàng không có nhu cầu sử dụng tên miền đã mua của chúng tôi nữa, chúng tôi có chính sách mua lại với giá thỏa thuận.
  • Ngoài ra nếu quý khách có tên miền đẹp nào muốn bán xin vui lòng email về TenMienAZ@gmail.com để giới thiệu tên miền của mình kèm theo mức giá đề nghị bán. Nếu giá hợp lý chúng tôi sẽ liên hệ lại để mua.